Ni fydd fy iPhone yn chwarae negeseuon llais! Dyma'r ateb ar gyfer Verizon, AT&T a T-Mobile.Mi Iphone No Reproduce Los Mensajes De Voz

Nid yw post llais yn gweithio ar eich iPhone ac nid ydych yn gwybod beth i'w wneud. Mae'n hynod rwystredig pan nad yw neges llais yn gweithio, yn enwedig os oeddech chi'n disgwyl galwad ffôn bwysig gan ffrind neu aelod o'r teulu. Yn yr erthygl hon, Byddaf yn dangos i chi beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn chwarae negeseuon llais fel y gallwch ddatrys y broblem .Beth sydd o'i le ar fy iPhone? A ddylwn i ffonio fy narparwr gwasanaeth symudol?

Ar y pwynt hwn, ni allwn fod yn hollol siŵr pam nad yw'ch iPhone yn chwarae negeseuon llais. Gelwir y neges llais rydych chi'n ei chwarae yn yr app Ffôn ar eich iPhone Llais llais gweledol , sy'n lawrlwytho'ch negeseuon llais o'ch gweithredwr ar ffurf ffeiliau sain bach, yn debyg i'r ffeiliau cerddoriaeth rydych chi'n gwrando arnyn nhw yn y cymhwysiad Music.Pan nad yw neges llais yn gweithio ar eich iPhone, mae llawer o bobl yn tybio bod problem gyda'ch darparwr gwasanaeth diwifr, felly maen nhw'n ffonio Verizon, AT&T, T-Mobile, neu linell gymorth gwasanaeth cwsmer cludwr arall ar unwaith. Fodd bynnag, llawer o'r amser yw'r broblem Really a achosir gan broblem feddalwedd ar yr iPhone ei hun.

Post llais ddim yn gweithio ar eich iPhone? Dyma pam

Mae dau brif reswm posibl pam na fydd eich iPhone yn chwarae'ch negeseuon llais: 1. Nid yw'ch iPhone yn lawrlwytho negeseuon llais gan eich darparwr gwasanaeth symudol neu
 2. Nid yw ap Ffôn eich iPhone yn gweithio'n iawn

Bydd ein canllaw datrys problemau yn eich helpu i ddarganfod a thrwsio'r rheswm pam nad yw post llais yn gweithio ar eich iPhone!

Cyn i ni ddechrau

Cyn i ni blymio i'r camau datrys problemau, gwnewch yn siŵr bod gennych Visual Voicemail wedi'i sefydlu ar eich iPhone. Agorwch yr app Ffôn ar eich iPhone a thapio Post llais yng nghornel dde isaf y sgrin. Os ydych chi'n gweld ' I adfer neges lais, rhaid i chi ddiffinio cyfrinair a chyfarchiad ”Ar y sgrin, yn ogystal â botwm sy’n dweud nawr , yna nid yw'r neges llais gweledol wedi'i sefydlu ar eich iPhone.

I sefydlu post llais gweledol, cyffwrdd nawr . Gofynnir i chi nodi a chadarnhau cyfrinair post llais. Yna bydd gennych yr opsiwn i ddewis y cyfarchiad post llais diofyn neu recordio'ch un chi. Os ydych chi am recordio'ch cyfarchiad personol eich hun, tapiwch Wedi'i bersonoli . Ar ôl i chi fewngofnodi, creu eich cyfrinair, a dewis eich cyfarchiad, byddwch chi'n gallu derbyn negeseuon llais a'u gweld yn yr app Ffôn.beth mae breuddwydiwr yn ei symboleiddio

Pro Tip: Gallwch wirio ddwywaith i weld a yw post llais wedi'i sefydlu ar eich iPhone trwy ddeialu a ffonio'ch rhif ffôn eich hun ar fysellbad yr ap Ffôn, neu trwy ffonio'ch iPhone gan ddefnyddio ffôn arall.

Pam na fydd eich iPhone yn chwarae negeseuon llais: yr ateb!

 1. Caewch ac ailagor yr ap Ffôn

  Fel y soniais yn gynharach, un o'r rhesymau cyffredin nad yw iPhone yn chwarae negeseuon llais yw oherwydd nad yw'r app Ffôn yn gweithio'n iawn. Mae cau ac ailagor y cymhwysiad Ffôn yn caniatáu i'r rhaglen hon “gau i lawr” a dechrau eto, a all weithiau ddatrys problem meddalwedd.

  I gau'r app Ffôn, dechreuwch pwyso ddwywaith y botwm Start. Bydd hyn yn agor y Dewisydd App, a fydd yn dangos yr holl apiau sydd gennych ar agor ar eich iPhone ar hyn o bryd. Defnyddiwch eich bys i gynyddu yn yr app Ffôn. Byddwch yn gwybod bod yr ap Ffôn ar gau pan na fydd yn ymddangos mwyach yn Lansiwr yr App.

  mae fy oriawr afal yn sownd ar logo'r afal

 2. Diffoddwch ac ar eich iPhone

  Weithiau gall troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen ddatrys problem fach gyda meddalwedd. Er enghraifft, os bydd meddalwedd eich iPhone yn cwympo yn y cefndir, efallai na fydd yr app Ffôn yn gweithio'n iawn.

  I ddiffodd eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer nes i chi weld yr eicon pŵer coch a swipe i ddiffodd ymddangos ar sgrin eich iPhone. Gyda'ch bys, llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde. Arhoswch tua 30 eiliad cyn troi eich iPhone yn ôl ymlaen, dim ond i sicrhau ei fod yn cau i lawr yn llwyr.

 3. Mewngofnodwch i'ch cyfrif darparwr gwasanaeth diwifr a newid eich cyfrinair post llais

  Mae rhai darparwyr gwasanaeth symudol yn gofyn i chi ailosod eich cyfrinair post llais fel mesur diogelwch pan gewch chi iPhone newydd. Weithiau gallwch ailosod cysylltiad eich iPhone â'r gweinydd post llais trwy ddiweddaru'ch cyfrinair ar-lein neu drwy ffonio gwasanaeth cwsmeriaid.

  Ond roeddwn i'n meddwl nad oedd gan yr iPhone Voicemail unrhyw gyfrinair!

  Mae gan eich iPhone gyfrinair Post Llais, ond dim ond unwaith y mae'n rhaid i chi ei nodi, ac mae llawer o iPhones mwy newydd yn ei osod yn awtomatig. Fodd bynnag, mae'n dal yn angenrheidiol bod rhyw fath o ddilysiad rhwng eich gweithredwr a'ch iPhone i lawrlwytho'ch negeseuon llais. Hyd yn oed os na welwch ef, mae eich cyfrinair Post Llais yn dal i fodoli.

  Sut i newid eich cyfrinair post llais os mai Verizon yw eich gweithredwr

  Gallwch newid eich cyfrinair post llais o'ch iPhone trwy ffonio (800) -922-0204 . Byddwch yn cyrraedd dewislen gwasanaeth cwsmeriaid awtomataidd a fydd yn caniatáu ichi newid eich cyfrinair Post Llais. Am fwy o wybodaeth, gweler y erthygl cefnogi o Verizon ar y pwnc.

  Sut i Newid eich Cyfrinair Post Llais os mai AT&T yw eich darparwr

  Gallwch newid eich cyfrinair post llais trwy ffonio (800) -331-0500 o'ch iPhone. Byddwch yn cyrraedd y ddewislen gwasanaeth cwsmeriaid awtomataidd AT&T, a fydd yn gofyn am eich rhif ffôn a'ch cod zip bilio. Ychydig eiliadau yn ddiweddarach, bydd y neges 'Cyfrinair Anghywir - Rhowch Gyfrinair Post Llais' yn ymddangos ar sgrin eich iPhone. Rhowch saith digid olaf eich rhif ffôn cell i newid eich cyfrinair post llais. Rwy'n argymell yn gryf eich bod chi'n darllen y Erthygl cymorth post llais o T-Mobile am ragor o wybodaeth!

 4. Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

  Pan fyddwch yn ailosod y gosodiadau rhwydwaith, bydd yr holl leoliadau Wi-Fi a rhwydwaith symudol ar eich iPhone yn cael eu dileu. Mae hyn yn cynnwys eich gosodiadau rhwydwaith preifat rhithwir (VPN), eich dyfeisiau Bluetooth, a'ch rhwydweithiau Wi-Fi, felly gwnewch yn siŵr bod gennych eich cyfrineiriau cyn gwneud hynny!Rydyn ni'n gwneud hyn oherwydd gall fod yn anodd iawn olrhain union ffynhonnell problem meddalwedd, felly rydyn ni'n ailosod pawb gall gosodiadau rhwydwaith arbed y swydd honno inni.

  I ailosod gosodiadau rhwydwaith, dechreuwch trwy agor yr app Gosodiadau . Yna tap Cyffredinol> Ailosod> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith a nodwch eich cyfrinair. Bydd eich iPhone yn ailosod gosodiadau'r rhwydwaith ac yn ailgychwyn.

Mater post llais - sefydlog!

Rydych chi wedi trwsio'r broblem gyda'ch iPhone a nawr gallwch chi wrando ar eich negeseuon llais eto! Sicrhewch fod eich ffrindiau a'ch teulu yn gwybod beth i'w wneud pan nad yw'ch iPhones yn chwarae negeseuon llais trwy rannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol. Diolch am ddarllen ac mae croeso i chi adael sylw isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone.