Ni fydd fy iPhone yn dileu lluniau! Dyma'r ateb!Mi Iphone No Borra Las Fotos

Rydych chi'n rhedeg allan o le storio ar iPhone ac eisiau dileu rhai lluniau. Ond ni waeth beth ydych chi'n ei wneud, ni allwch ymddangos eich bod yn dileu lluniau o iPhone. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn dileu lluniau .Pam na allaf ddileu lluniau ar fy iPhone?

Y rhan fwyaf o'r amser, ni allwch ddileu lluniau ar eich iPhone oherwydd eu bod yn cael eu synced â dyfais arall. Os yw'ch lluniau wedi'u synced â'ch cyfrifiadur ag iTunes neu Finder, dim ond trwy gysylltu eich iPhone â'ch cyfrifiadur y gellir eu dileu.Os nad yw hyn yn wir, yna gallai Lluniau yn iCloud fod ymlaen. Esboniaf sut i fynd i'r afael â'r ddau senario, yn ogystal â mater meddalwedd posibl.

Cydamserwch eich iPhone ag iTunes neu Finder

Dechreuwch trwy gysylltu eich iPhone â'ch cyfrifiadur gyda chebl Mellt. Os oes gennych gyfrifiadur personol neu Mac gyda macOS Mojave 10.14 neu'n gynharach, agorwch iTunes a chlicio ar eicon yr iPhone ger cornel chwith uchaf yr app.Os oes gennych Mac gyda macOS Catalina 10.15 neu fersiwn mwy diweddar, agorwch Darganfyddwr a chlicio ar eich iPhone ar Lleoliadau .

sgrin gyffwrdd iphone 6s yn anymatebol

Yna cliciwch Lluniau . Rydym yn argymell cydamseru lluniau yn unig o Albymau dethol i hwyluso'r broses hon. Dewch o hyd i'r lluniau rydych chi am eu dileu o'ch iPhone a'u dad-ddewis. Yna cysonwch eich iPhone eto i gwblhau'r broses.Analluoga lluniau yn iCloud

Os na fydd eich iPhone yn dileu lluniau ac nad ydyn nhw'n cael eu synced â dyfais arall, gwiriwch a yw iCloud Photos wedi'i alluogi. Agorwch Gosodiadau a thapio'ch enw ar frig y sgrin. Yna tap iCloud .

O'r fan hon, cyffwrdd Lluniau a gwnewch yn siŵr bod y lifer nesaf at Lluniau ICloud yn anabl. Byddwch yn gwybod bod y swyddogaeth i ffwrdd yn llwyr pan fydd y switsh yn wyn yn lle gwyrdd.

Ailgychwyn eich iPhone

Os na wnaeth yr un o'r camau uchod ddatrys y broblem, efallai y bydd eich iPhone yn profi problem meddalwedd. Yr ateb cyntaf rydym yn ei argymell yw ailgychwyn eich iPhone.

Sut i Ailgychwyn eich iPhone

Ar iPhones gyda Face ID - Pwyswch a dal y botwm Ochr a'r naill botwm cyfaint nes bod y botwm yn ymddangos swipe i ddiffodd . Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde. Ar ôl ychydig eiliadau, pwyswch a dal y botwm ochr i droi ar eich iPhone eto.

negeseuon testun allan o drefn iphone

Ar iPhone heb ID ID : pwyswch a dal y botwm pŵer nes iddo ymddangos ar y sgrin swipe i ddiffodd . Llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto i droi eich iPhone yn ôl.

Diweddarwch eich iPhone

Gallai gosod y diweddariad iOS diweddaraf drwsio materion meddalwedd gan gynnwys yr un rydych chi'n ei brofi yn methu â dileu lluniau o'ch iPhone. Mae Apple yn aml yn rhyddhau diweddariadau iOS i drwsio chwilod, cyflwyno gosodiadau a nodweddion newydd, a helpu popeth i redeg yn esmwyth ar eich iPhone.

I wirio a oes diweddariad ar gael, dechreuwch trwy agor Gosodiadau . Yna tap Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd . Cyffwrdd Dadlwythwch a gosod os oes diweddariad iOS ar gael.

Awgrymiadau Storio IPhone

Gallwch ryddhau mwy o le storio mewn Gosodiadau. Yn agor Gosodiadau a chyffwrdd Cyffredinol> Storio iPhone . Mae Apple yn gwneud sawl argymhelliad i ryddhau lle storio, gan gynnwys dileu lluniau'n barhaol wedi'i ddileu yn ddiweddar .

Dyma un o'r argymhellion a wnawn yn ein fideo ar sut i wneud y gorau o'ch iPhone. Edrychwch arno i ddysgu naw awgrym arall!

Ni fydd fy iPhone yn dileu lluniau! Ie nawr!

Rydych chi wedi trwsio'r broblem a nawr gallwch chi ddileu lluniau ar eich iPhone. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon i ddysgu'ch ffrindiau a'ch teulu beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn dileu lluniau.

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill? Gadewch ef yn yr adran sylwadau isod!