Draenio Batri iPhone 6 yn Gyflym? Sut I Wirio Defnydd Batri iOS 8

Iphone 6 Battery Draining FastRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Galwodd Apple iOS 8 “yr iOS mwyaf effeithlon o ran batri erioed”, ac addewid aruchel oedd honno. Mae Apple wedi cynnwys a nodwedd newydd yn yr app Gosodiadau iOS 8 o'r enw Defnydd Batri gall hynny helpu i olrhain pa ap sy'n achosi'r broblem unrhyw ddyfais rhedeg iOS 8, gan gynnwys iPhones, iPads, ac iPods.

Mae'r erthygl hon yn gydymaith i'm herthygl arall am fywyd batri iPhone, Pam fod Batri fy iPhone yn marw mor gyflym? . Yma, byddaf yn egluro sut i ddefnyddio Defnydd Batri yn yr app Gosodiadau i olrhain i lawr penodol problemau , tra bod fy erthygl arall yn mynd i mewn i'r atebion cyffredinol sy'n helpu i wella bywyd cyffredinol y batri o bob iPhone, iPad, ac iPod.Newydd ar gyfer iOS 8: Defnydd Batri mewn Gosodiadau

Defnydd Batri iPhoneGadewch i ni fynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Defnydd -> Defnydd Batri . Pan fyddwch chi'n agor Defnydd Batri, y peth cyntaf y byddwch chi'n ei weld yw'r rhestr o apiau sydd wedi defnyddio'r bywyd batri mwyaf ar eich iPhone yn ystod y 24 awr ddiwethaf. Nid yw hyn yn dweud wrthych Sut i ddatrys y problemau - ond dyna beth ydw i yma. Dyma sut i ddehongli'r negeseuon y gallech eu gweld:

Os yw app yn dangos Gweithgaredd Cefndir , mae'n golygu bod yr app wedi bod yn defnyddio batri ar eich iPhone hyd yn oed pan nad yw ar agor. Hyn can byddwch yn beth da, ond yn aml mae caniatáu i ap redeg yn y cefndir yn achosi draen diangen ar eich batri.

  • Yr ateb: Edrychwch ar fy seithfed domen arbed bywyd batri iPhone, Adnewyddu Ap Cefndir , a dysgwch sut i ddewis pa apiau yr hoffech eu caniatáu i ddal ati i redeg yn y cefndir tra'ch bod chi'n gwneud pethau eraill.
  • Dyma'r eithriad: Os bydd y Post app yn dangos Gweithgaredd Cefndir , edrychwch ar fy nhomen arbed bywyd batri iPhone cyntaf ( ac mae'n fargen fawr! ), Gwthio Post .

Os yw app yn dangos Lleoliad neu Lleoliad Cefndir , mae’r ap hwnnw’n gofyn i’ch iPhone, “Ble Ydw i? Ble ydw i? Ble ydw i? ”, Ac mae hynny'n defnyddio llawer o fywyd batri.

  • Yr ateb: Edrychwch ar fy ail domen arbed bywyd batri iPhone, Gwasanaethau Lleoliad. (Byddaf hefyd yn dangos i chi sut i atal eich iPhone rhag eich olrhain ym mhob man yr ewch chi.)

Os Sgrin Cartref a Clo wedi bod yn defnyddio llawer o fatri, mae yna app sydd wedi bod yn deffro'ch iPhone yn aml gyda hysbysiadau.

Os gwelwch chi hynny Dim Cwmpas Cell a Signalau Isel wedi bod yn achosi i'ch batri ddraenio, mae'n golygu bod eich iPhone wedi bod mewn ardal sydd â gorchudd celloedd gwael. Pan fydd hynny'n digwydd, bydd eich iPhone yn ymdrechu'n galed i ddod o hyd i signal, ac mae hynny'n achosi i'ch batri ddraenio'n gyflym iawn.

  • Yr ateb: Os ydych chi'n gwybod y byddwch chi'n teithio i ardal anghysbell, ewch i fyny o waelod y sgrin i agor y Ganolfan Reoli a tapiwch eicon yr awyren i alluogi modd Awyren.

Ei lapio i fyny

Peidiwch ag anghofio edrych ar fy erthygl arall, Pam fod Batri fy iPhone yn marw mor gyflym? Atgyweiriad Bywyd Batri iOS 8! , ar gyfer yr atebion cyffredinol sy'n helpu pob un i atal pob iPod, iPad, a batri iPhone rhag draenio'n gyflym. Rwy'n edrych ymlaen at glywed am eich profiadau gyda Defnydd Batri mewn Gosodiadau, yn enwedig oherwydd bod y nodwedd hon mor newydd. Gadewch sylw isod a byddaf yn gwneud fy ngorau i'ch helpu ar hyd y ffordd.

Pob hwyl,
David P.