Sut I Glymu iPhone: Y Canllaw I Sefydlu Mannau Personol!How Tether An Iphone

Rydych chi eisiau syrffio'r we ar eich gliniadur neu'ch llechen, ond does gennych chi ddim cysylltiad Wi-Fi. Efallai eich bod wedi clywed am fan problemus personol o'r blaen, ond nid ydych chi'n gwybod sut i'w sefydlu na sut y bydd yn effeithio ar eich cynllun data. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth yw clymu , sut i clymu iPhone i ddyfais arall , a sut mae sefydlu man cychwyn personol yn effeithio ar eich cynllun data diwifr .Beth Yw Clymu?

Clymu yw'r broses o gysylltu un ddyfais ag un arall i gysylltu â'r rhyngrwyd. Fel arfer, rydych chi'n bachu dyfais heb unrhyw gynllun data (fel eich gliniadur neu'ch iPad) i'r rhyngrwyd gan ddefnyddio cynllun data eich iPhone.Cafodd y term “clymu” ei boblogeiddio gan gymuned jailbreak yr iPhone oherwydd yn wreiddiol dim ond gydag iPhone jailbroken y gallech chi ei glymu. Edrychwch ar ein herthygl i dysgu mwy am jailbreaking iPhone .

Heddiw, mae’r gallu i glymu iPhone yn nodwedd safonol yn y mwyafrif o gynlluniau data diwifr, ac fe’i gelwir yn fwy cyffredin bellach fel “man cychwyn personol.”Sut I Glymu iPhone I Ddychymyg arall

I glymu iPhone, agorwch Gosodiadau a thapio Mannau poeth Personol . Yna, tapiwch y switsh wrth ymyl Hotspot Personol i'w droi ymlaen. Fe fyddwch chi'n gwybod bod y switsh ymlaen pan mae'n wyrdd.

sut i droi man poeth personol ymlaen

Ar waelod y ddewislen â phroblem bersonol, fe welwch gyfarwyddiadau ar gyfer y tair ffordd y gallwch gysylltu dyfeisiau eraill â'r man cychwyn personol rydych chi newydd ei droi ymlaen: Wi-Fi, Bluetooth, a USB.duw bendithia chi ben-blwydd hapus

Pan fyddwch yn clymu eich iPhone yn llwyddiannus â dyfais arall gan ddefnyddio Hotspot Personol, fe welwch hysbysiad mewn bar glas ar frig sgrin eich iPhone sy’n dweud, “Personal Hotspot: # Connections”.

A ddylwn i ddefnyddio Wi-Fi Neu Hotspot Symudol?

Rydym yn argymell eich bod bob amser yn defnyddio Wi-Fi pan fydd ar gael. Nid yw cysylltu â Wi-Fi yn defnyddio data eich iPhone ac ni fydd eich cyflymder byth yn cyrraedd throttled - sy'n golygu arafu ar ôl i chi ddefnyddio rhywfaint o ddata. Mae Wi-Fi fel arfer yn gyflymach na man problemus symudol beth bynnag, waeth beth fo'r sbardun.

Faint o Ddata y mae Hotspot Personol yn ei Ddefnyddio Ar Fy iPhone?

Yn y pen draw, mae hynny'n dibynnu ar ba wefannau rydych chi'n ymweld â nhw a beth rydych chi'n ei wneud ar-lein mewn gwirionedd. Bydd gweithgareddau fel ffrydio fideos ar Netflix a lawrlwytho ffeiliau mawr yn defnyddio llawer mwy o ddata na phe baech chi'n syrffio'r we yn unig.

Os oes gen i ddata diderfyn, a yw'n costio ychwanegol i sefydlu man problemus personol?

Mae cost defnyddio man cychwyn personol yn amrywio yn dibynnu ar eich darparwr diwifr a'r math o gynllun sydd gennych. Gyda chynlluniau data diderfyn newydd, rydych chi'n cael rhywfaint o ddata ar gyflymder uchel. Yna, eich darparwr diwifr throttles eich defnydd o ddata, sy'n golygu y bydd unrhyw ddata a ddefnyddiwch ar ôl ichi gyrraedd y terfyn hwnnw yn sylweddol arafach. Felly, er na chodir unrhyw beth ychwanegol arnoch chi, bydd eich cyflymderau rhyngrwyd yn araf iawn, iawn.

Isod, rydym wedi creu tabl sy'n cymharu cynlluniau data diderfyn pen uchel cludwyr diwifr a sut mae hyn yn effeithio ar eich gallu i ddefnyddio man cychwyn symudol ar eich iPhone.

Cludwyr Di-wifrSwm y Data Cyn ThrottlingSwm y Data â phroblem bersonol cyn ei dafluCyflymder Hotspot Personol Ar ôl Throttling
AT&T22 GB15 GB128 kpbs
SbrintTraffig rhwydwaith trwm50 GB3G
T-Symudol50 GBDiderfynCyflymderau â phroblem bersonol 3G
Verizon70 GB20 GB600 Kbps

Awgrymiadau ar gyfer Defnyddio Mannau Poeth Symudol Ar Eich iPhone

  1. Os ydych chi'n clymu'ch iPhone â'ch Mac, caewch yr holl raglenni yng nghefndir eich Mac a allai fod yn defnyddio data ychwanegol. Er enghraifft, mae'r app Mail yn gwirio am e-byst newydd yn gyson, a all fod yn draen difrifol ar eich cynllun data.
  2. Defnyddiwch Wi-Fi bob amser yn lle man problemus symudol.
  3. Mae defnyddio man cychwyn symudol ar eich iPhone yn draenio ei batri yn gyflymach, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad ar fywyd batri cyn clymu!

Mynediad i'r Rhyngrwyd unrhyw le rydych chi'n mynd!

Rydych nawr yn gwybod sut i glymu iPhone a sefydlu man cychwyn personol fel y gallwch chi syrffio'r we bob amser, hyd yn oed heb Wi-Fi. Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol, neu'n gadael sylw i ni isod os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill sy'n ymwneud â'r iPhone. Diolch am ddarllen, a chofiwch dalu Payette Ymlaen bob amser!