Beth Yw Dilysiad Dau Ffactor Ar iPhone? Dyma’r Gwirionedd!What Is Two Factor Authentication Iphone

Nawr yn fwy nag erioed o'r blaen, mae pobl yn poeni am amddiffyn eu data a'u gwybodaeth bersonol, yn enwedig pan fydd wedi'i storio ar eu iPhone. Yn ffodus, mae Apple wedi cynnwys rhai nodweddion anhygoel a fydd yn eich helpu i wneud yn union hynny. Yn yr erthygl hon, Byddaf yn egluro pa ddilysiad dau ffactor sydd ar eich iPhone ac a ddylech ei sefydlu ai peidio !Beth Yw Dilysiad Dau-Ffactor Ar iPhone?

Mae dilysu dau ffactor yn fesur diogelwch iPhone sy'n helpu i amddiffyn eich gwybodaeth ID Apple. Pe bai rhywun yn digwydd gwybod neu ddwyn eich cyfrinair, mae dilysu dau ffactor yn darparu ail lefel o ddiogelwch i atal yr unigolyn hwnnw rhag cyrchu eich cyfrif.Sut mae Dilysu Dau-ffactor yn Gweithio

Pan fydd dilysu dau ffactor yn cael ei droi ymlaen, dim ond ar ddyfeisiau rydych chi'n ymddiried ynddynt y byddwch chi'n gallu mewngofnodi i'ch ID Apple. Pan geisiwch fewngofnodi i'ch cyfrif ID Apple ar ddyfais newydd, bydd cod dilysu chwe digid yn ymddangos ar un o'ch dyfeisiau dibynadwy.Bydd yn rhaid i chi nodi'r cod dilysu hwnnw ar y ddyfais newydd rydych chi'n ceisio mewngofnodi â hi. Er enghraifft, os ydych chi newydd gael iPhone newydd ac yn ceisio mewngofnodi i'ch ID Apple arno am y tro cyntaf, efallai y bydd y cod dilysu yn ymddangos ar y Mac neu'r iPad rydych chi eisoes yn berchen arno.

Ar ôl i chi nodi'r cod gwirio chwe digid ar y ddyfais newydd, daw'r ddyfais honno'n ymddiried ynddo. Dim ond os byddwch chi'n newid eich cyfrinair Apple ID, yn allgofnodi o'ch ID Apple yn llwyr, neu os byddwch chi'n dileu'r ddyfais y cewch eich annog gyda chod chwe digid arall.

Sut mae troi dilysiad dau ffactor ymlaen?

I droi dilysiad dau ffactor ar eich iPhone, agorwch Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Yna, tapiwch Gyfrinair a Diogelwch.Efallai y cewch eich annog i nodi'ch ID Apple os nad ydych chi eisoes. Yn olaf, tap Trowch Dilysiad Dau-Ffactor ymlaen .

A allaf ddiffodd dilysu dau ffactor?

Os crëwyd eich cyfrif ID Apple cyn iOS 10.3 neu MacOS Sierra 10.12.4 , gallwch ddiffodd dilysu dau ffactor. Os crëwyd eich cyfrif ID Apple ar ôl hynny, efallai na fyddwch yn gallu ei ddiffodd ar ôl iddo gael ei droi ymlaen.

I ddiffodd dilysu dau ffactor, ewch i'r Tudalen mewngofnodi ID Apple a llofnodi i mewn i'ch cyfrif. Sgroliwch i lawr i'r Diogelwch adran a chlicio Golygu .

Yn olaf, cliciwch Diffodd Dilysu Dau-Ffactor .

Fe'ch anogir i nodi ychydig o gwestiynau diogelwch, yna cadarnhewch eich penderfyniad i ddiffodd dilysiad dau ffactor.

Diogelwch Ychwanegol Ar Eich iPhone!

Rydych chi wedi ychwanegu haen ychwanegol o ddiogelwch yn llwyddiannus ar gyfer eich gwybodaeth bersonol. Fe'ch anogais i rannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau a'ch teulu am ddilysiad dau ffactor ar eu iPhone. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone neu amddiffyn eich gwybodaeth bersonol, gadewch sylw isod!