Pam mae fy iPhone yn parhau i newid ei ddisgleirdeb? Dyma'r gwir!Por Qu Mi Iphone Sigue Cambiando Su Brillo

Mae sgriniau eich iPhone yn cau ac nid ydych chi'n gwybod pam. Hyd yn oed pan fyddwch chi'n troi disgleirdeb y sgrin, mae'ch iPhone yn ei wrthod eto. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam mae'ch iPhone yn parhau i newid ei disgleirdeb a byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem am byth .trwsio iphone sgrin wedi cracio 6

Pam mae fy iPhone yn parhau i newid ei ddisgleirdeb?

Y rhan fwyaf o'r amser, mae eich iPhone yn dal i pylu oherwydd bod awto-disgleirdeb ymlaen. Mae disgleirdeb awto yn nodwedd sy'n addasu disgleirdeb sgrin eich iPhone yn awtomatig yn dibynnu ar yr amodau goleuo o'ch cwmpas.Yn y nos pan fydd hi'n dywyllaf, bydd disgleirdeb auto yn gwneud i'ch iPhone edrych yn dywyllach fel nad yw'ch llygaid yn edrych ar y sgrin yn dallu'ch llygaid. Os ydych chi ar y traeth ar ddiwrnod llachar, heulog, bydd awto-ddisgleirdeb yn gwneud sgrin eich iPhone mor llachar â phosib er mwyn i chi allu gweld beth sy'n digwydd ar y sgrin.

Bydd yn rhaid i chi analluogi disgleirdeb awtomatig os yw'ch iPhone yn cadw pylu a'ch bod am iddo stopio. Yn agor Gosodiadau a chyffwrdd Hygyrchedd> Maint sgrin a thestun . Yna diffoddwch y switsh wrth ymyl Disgleirdeb Awtomatig .Mae Apple yn nodi y gall diffodd disgleirdeb awtomatig effeithio ar fywyd batri eich iPhone. Yn y bôn, os byddwch chi'n gadael eich iPhone ar y disgleirdeb mwyaf trwy'r dydd, byddwch chi'n draenio'r batri yn gyflymach na phe byddech chi wedi gadael eich iPhone ar y disgleirdeb lleiaf trwy'r dydd. Edrychwch ar ein herthygl arall i gael mwy o awgrymiadau ar Batri iPhone Byddant yn gwneud cymaint mwy i ymestyn ei oes!

A yw'r modd Night Shift wedi'i actifadu?

Rheswm cyffredin arall pam mae'n ymddangos bod eich iPhone yn cadw pylu yw bod Night Shift wedi'i actifadu. Mae Night Shift yn nodwedd sy'n gwneud sgrin eich iPhone yn gynhesach, a all eich helpu i syrthio i gysgu yn y nos ar ôl defnyddio'ch iPhone.Mewngofnodi i Gosodiadau> Arddangos a disgleirdeb a chyffwrdd Shifft nos . Bydd Night Shift ymlaen os bydd y switsh nesaf at Gweithredwch tan yfory Mae'n cael ei actifadu. Taro'r switsh hwnnw i analluogi Night Shift.

dileu shifft nos â llaw

Os ydych chi wedi rhaglennu Night Shift ar eich iPhone, bydd y nodwedd hon yn actifadu'n awtomatig am gyfnod penodol o amser. Gallwch chi analluogi'r switsh wrth ymyl Wedi'i raglennu i atal Night Shift rhag actifadu'n awtomatig yn ystod rhai oriau o'r dydd.

Gellir troi Night Shift hefyd neu i ffwrdd o'r Ganolfan Reoli os yw'ch iPhone yn defnyddio iOS 11 neu 12. I agor Canolfan Reoli, swipe i lawr o gornel dde uchaf y sgrin ar iPhone X neu'n hwyrach, neu swipe i fyny o waelod y sgrin ar iPhone 8 neu'n gynharach.

Nesaf, pwyswch a dal y llithrydd disgleirdeb. Yna pwyswch y botwm Night Shift i'w droi ymlaen neu i ffwrdd.

Mae fy iPhone yn dal i bylu!

Er ei fod yn annhebygol, gallai eich iPhone barhau i leihau ar ôl i Auto Brightness a Night Shift gael eu diffodd. Gallai problem meddalwedd neu galedwedd fod y rheswm pam mae'ch iPhone yn parhau i pylu.

Bydd y camau isod yn eich arwain trwy rai camau datrys problemau meddalwedd sylfaenol ac yn eich helpu i ddod o hyd i opsiwn atgyweirio os yw'ch iPhone wedi torri!

Ailgychwyn eich iPhone

Mae ailgychwyn eich iPhone yn ddatrysiad cyffredin ar gyfer mân broblemau meddalwedd a allai leihau'r sgrin. Rydyn ni'n dangos i chi sut i ailgychwyn eich iPhone yn ôl y model sydd gennych chi:

  • iPhone 8 a fersiynau cynharach : Pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos. Yna, llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. I droi eich iPhone yn ôl ymlaen, pwyswch a dal y botwm pŵer eto nes bod logo Apple yn ymddangos yn uniongyrchol yng nghanol y sgrin.
  • iPhone X a fersiynau diweddarach : Pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint ar yr un pryd nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Yna, llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde dros “sleid i bweru i ffwrdd”. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm ochr eto i droi ar eich iPhone.

Diweddarwch eich iPhone

Mae Apple yn rhyddhau diweddariadau meddalwedd yn rheolaidd i gyflwyno nodweddion iPhone newydd a thrwsio chwilod a bygiau trafferthus. Yn agor Gosodiadau a gwasgwch Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd . Gwasg Dadlwythwch a gosod os oes diweddariad meddalwedd ar gael.

Ar ôl i'r diweddariad gael ei gwblhau, ewch yn ôl i Gosodiadau> Hygyrchedd> Arddangos a maint testun a gwnewch yn siŵr bod Auto Brightness i ffwrdd. Weithiau mae'r nodwedd hon yn cael ei hail-alluogi ar ôl diweddaru iOS!

ystyr trwmped yn y Beibl

Gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone

Cyn bwrw ymlaen, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed copi wrth gefn o'ch iPhone. Ein cam nesaf yw adfer DFU, felly byddwch chi am gael copi wrth gefn yn barod fel na fyddwch chi'n colli unrhyw ran o'ch data na'ch gwybodaeth bersonol.

Cysylltwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur gyda chebl Mellt ac agor iTunes. Yna, cliciwch ar y botwm ffôn ger cornel chwith uchaf iTunes. Yn olaf, cliciwch ar Gwneud copi wrth gefn nawr i greu copi wrth gefn o'ch iPhone.

Edrychwch ar ein fideo YouTube os ydych chi am wneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud yn lle iTunes!

DFU adfer eich iPhone

Adfer DFU yw'r math dyfnaf o adfer iPhone. Mae'r holl god ar eich iPhone yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho pan fyddwch chi'n ei roi yn y modd DFU a'i adfer. Edrychwch ar ein canllaw cyflawn i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU !

Opsiynau atgyweirio IPhone

Er ei bod yn annhebygol iawn, gall eich iPhone fod yn pylu oherwydd problem caledwedd gyda'r sgrin. Trefnwch apwyntiad a mynd â'ch iPhone i'ch Apple Store agosaf, yn enwedig os oes gennych AppleCare +. Bydd Technegydd yn gallu asesu'r difrod a rhoi gwybod i chi a oes angen atgyweiriad.

Rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio ar alw a all anfon technegydd ardystiedig atoch mewn cyn lleied â thrigain munud!

Llachar a bywiog

Rydych chi wedi gosod eich iPhone dim ac mae'r sgrin yn edrych yn normal eto! Y tro nesaf y bydd eich iPhone yn parhau i leihau neu newid ei ddisgleirdeb, byddwch yn gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych am sgrin eich iPhone yn yr adran sylwadau isod.

Diolch,
David L.