Pam fod gan yr iPhone 12 hirgrwn du ar yr ochrPor Qu El Iphone 12 Tiene Un Ovalo Negro En El Lateral

Beth yw'r rhic dirgel, du, siâp hirgrwn o dan y botwm pŵer ar yr iPhone 12 ac iPhone 12 Pro? Mae'n ffenestr - nid i enaid yr iPhone, ond i'w antena 5G mmWave.

Er mwyn Deall Pam Mae yno, mae angen i chi wybod y gwir am 5G

Roedd pobl eisiau cyflymderau cyflymach. Pan fydd Verizon yn dweud mai'r ateb yw 5G, maen nhw'n dweud y gwir.

Roedd pobl eraill eisiau i'w signal ffôn symudol deithio'n bell. Pan fydd T-Mobile yn dweud mai 5G yw'r ateb, maen nhw hefyd yn dweud y gwir.Fodd bynnag, yn ôl 'deddfau ffiseg,' mae'n ymddangos bod y cyflymderau gwallgof cyflym a welwch mewn hysbysebion Verizon ni allant gweithiwch y pellteroedd hir gwallgof a welwch mewn hysbysebion T-Mobile. Felly sut all y ddau gwmni ddweud y gwir?

IPhones a'r tri band: band uchel, band canol a band isel

Mae band uchel 5G yn gyflym iawn, ond nid yw'n torri trwy waliau. (O ddifrif) Mae band isel 5G yn gweithio dros bellteroedd maith, ond mewn sawl man, nid yw hyd yn oed mor gyflym â 4G. Mae'r band canol yn gymysgedd o'r ddau, ond rydyn ni flynyddoedd i ffwrdd o weld unrhyw weithredwr yn gweithredu hynny.

Mae'r gwahaniaeth rhwng bandiau yn dibynnu ar yr amleddau y maent yn gweithredu arnynt. Mae band uchel 5G, a elwir hefyd yn don milimetr (neu mmWave) 5G, yn gweithredu ar oddeutu 35 GHz, neu 35 biliwn o gylchoedd yr eiliad. Mae band isel 5G yn rhedeg ar 600 MHz neu 600 miliwn o gylchoedd yr eiliad. Po isaf yw'r amledd, yr arafach yw'r cyflymderau, ond po bellaf mae'r signal yn teithio.Mae 5G, mewn gwirionedd, yn gymysgedd o'r tri math hyn o rwydweithiau. Yr unig ffordd i sicrhau cyflymderau uchel a sylw gwych oedd cyfuno llawer o wahanol dechnolegau, ac mae'n llawer haws i gwmnïau werthu “5G” na cheisio esbonio'r gwahaniaethau.

Gan fynd yn ôl at yr iPhone 12 a 12 Pro

Er mwyn i ffôn gydymffurfio'n llawn â 5G, rhaid iddo gefnogi llawer o fandiau o rwydweithiau symudol. Yn ffodus i Apple a gweithgynhyrchwyr ffonau symudol eraill, mae datblygiadau diweddar gan Qualcomm yn caniatáu i bob math o fand uchel uchel cyflym 5G mmWave gael ei bweru gan antena sengl. Mae'r antena hwnnw ychydig yn ehangach na cheiniog, yn union fel y ffenestr ochr ar eich iPhone. Cyd-ddigwyddiad? Dwi ddim yn meddwl.

Pam fod gan yr iPhone 12 a 12 Pro dwll hirgrwn ar yr ochr

Y rheswm am y twll llwyd siâp hirgrwn ar ochr eich iPhone 12 neu iPhone 12 Pro yw bod y mmWave 5G ultra-cyflym yn hawdd ei rwystro gan ddwylo, dillad, ac yn enwedig achosion ffôn metel. Mae'r twll hirgrwn o dan y botwm pŵer yn ffenestr sy'n caniatáu i signalau 5G basio trwy'r achos.


Ar ochr arall y twll hirgrwn mae a Modiwl antena Qualcomm QTM052 5G.

Mae rhai gweithgynhyrchwyr ffôn yn integreiddio lluosog o'r antenâu hyn i'w ffonau, ac mae pob un ohonynt yn cysylltu ag un modem Snapdragon X50. A oes mwy o antenau Qualcomm QTM052 wedi'u cuddio yn rhywle arall y tu mewn i'r iPhone 12? Efallai.

Yn olaf, mae Apple yn cynnwys Windows yn ei iPhones newydd

Yn dawel eich meddwl, mae ffenestr antena 5G mmWave eich iPhone yno am reswm da. Mae'n dwll sy'n cynyddu ystod antena 5G eich iPhone. Felly efallai yn lle colli'ch signal 5G 6 cham i lawr y grisiau isffordd, byddwch chi'n ei golli 10 cam i lawr. Diolch Apple!

Credyd Llun: Lluniau iPhone heb eu gosod o borthiant fideo byw iFixit.com. Sglodyn antena Qualcomm o qualcomm.com.