Effeithiau iMessage Ddim yn Gweithio Ar iPhone? Dyma The Fix!Imessage Effects Not Working Iphone

Mae'n ben-blwydd eich ffrind gorau ac eisiau anfon “Pen-blwydd Hapus ati!” neges destun gyda balŵns. Rydych chi'n pwyso ac yn dal y saeth anfon yn yr app Negeseuon, ond does dim yn digwydd. Waeth pa mor hir rydych chi'n ei ddal i lawr, nid yw'r ddewislen “Anfon gydag effaith” newydd ymddangos. Yn y tiwtorial hwn, byddaf yn egluro pam nad yw'r ddewislen “Anfon gydag effaith” wedi ymddangos yn yr app Negeseuon a pam Nid yw effeithiau iMessage yn gweithio ar eich iPhone.Pam nad yw effeithiau iMessage yn gweithio ar fy iPhone?

Nid yw effeithiau iMessage yn gweithio ar eich iPhone oherwydd eich bod yn ceisio anfon neges destun at rywun sydd â ffôn clyfar nad yw'n Apple neu osodiad hygyrchedd o'r enw Reduce Motion. Dim ond rhwng dyfeisiau Apple gan ddefnyddio iMessages y gellir anfon effeithiau iMessage, nid gyda negeseuon testun rheolaidd.eli calamine ar gyfer smotiau tywyll

Sut Ydw i'n Atgyweirio Effeithiau iMessage Ar Fy iPhone?

1. Gwnewch yn siŵr eich bod yn Anfon iMessage (Nid Neges Testun)

Er bod iMessages a negeseuon testun yn byw ochr yn ochr yn yr app Negeseuon, dim ond iMessages y gellir eu hanfon ag effeithiau - nid negeseuon testun rheolaidd.

Os ydych chi'n ceisio anfon neges at rywun ac nad yw'r ddewislen “Anfon gydag effaith” yn ymddangos, gwnewch siwr rydych chi'n anfon iMessage atynt, nid neges destun reolaidd yn unig. Mae iMessages yn ymddangos mewn swigod sgwrsio glas ac mae negeseuon testun rheolaidd yn ymddangos mewn swigod sgwrsio gwyrdd.Y ffordd hawsaf o ddweud a ydych chi'n anfon iMessage neu neges destun yw edrych ar ochr dde'r blwch testun yn yr app Negeseuon ar eich iPhone. Os yw'r saeth anfon yn las , rydych chi'n mynd i anfon iMessage. Os yw'r saeth anfon yn wyrdd , rydych chi'n mynd i anfon neges destun.

A allaf Anfon Negeseuon ag Effeithiau I Ddefnyddwyr Android?

Mae iMessage yn gweithio rhwng dyfeisiau Apple yn unig, felly ni allwch anfon iMessages ag effeithiau i ffonau smart nad ydynt yn Apple. Os hoffech chi ddysgu mwy, edrychwch ar ein herthygl y gwahaniaethau rhwng iMessages a negeseuon testun .

Beth Os nad oes unrhyw un o'm negeseuon yn ymddangos mewn glas? A allaf Dal i Anfon Effeithiau?

Os yw'r negeseuon testun rydych chi'n eu hanfon at iPhones pobl eraill yn ymddangos mewn swigod gwyrdd yn yr app Negeseuon, efallai y bydd problem gydag iMessage ar eich iPhone. Os nad yw iMessage yn gweithio, yna ni fydd effeithiau iMessage yn gweithio chwaith. Darllenwch ein herthygl am sut i ddatrys problemau gyda iMessage ac efallai y byddwch yn trwsio'r ddwy broblem ar unwaith.2. Gwiriwch Eich Gosodiadau Hygyrchedd

cynnig hygyrchedd lleihau cynnig

gwahaniaeth rhwng hebogau a hebogau

Nesaf, mae angen i ni edrych ar adran Hygyrchedd yr app Gosodiadau ar eich iPhone. Mae gosodiadau hygyrchedd wedi'u cynllunio i helpu pobl ag anableddau i ddefnyddio eu iPhones, ond weithiau gall eu troi ymlaen arwain at sgîl-effeithiau anfwriadol. Achos pwynt: Mae'r Lleihau Cynnig gosodiad hygyrchedd yn diffodd effeithiau iMessage yn llwyr. Er mwyn ail-alluogi effeithiau iMessage ar eich iPhone, mae angen i ni sicrhau hynny Lleihau Cynnig yn cael ei ddiffodd.

Sut Ydw i'n Diffodd Lleihau Cynnig A Throsi Effeithiau iMessage?

  1. Agorwch y Gosodiadau ap ar eich iPhone.
  2. Tap Hygyrchedd.
  3. Tap Cynnig .
  4. Sgroliwch i lawr a thapio Lleihau Cynnig .
  5. Trowch Lleihau Cynnig i ffwrdd trwy dapio'r switsh ymlaen / i ffwrdd ar ochr dde'r sgrin. Mae eich effeithiau iMessage bellach yn cael eu troi ymlaen!

Negeseuon Hapus Gydag Effeithiau!

Nawr bod effeithiau iMessage yn gweithio eto ar eich iPhone, gallwch anfon negeseuon gyda balŵns, sêr, tân gwyllt, laserau, a mwy. Gadewch inni wybod a oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone yn yr adran sylwadau isod - byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.