Pa Mac Ddylwn i Ei Brynu? Cymharu'r Macs Newydd.Which Mac Should I Buy

Mae'r trydydd Digwyddiad Apple yn 2020 newydd orffen ffrydio, ac roedd y cyfan yn ymwneud â Mac! Cyhoeddodd Apple dri model cyfrifiadurol Mac newydd, yn ogystal â'r cyntaf system ar sglodyn (SOC) a gynhyrchir yn uniongyrchol gan Apple. Gyda'r holl ddatblygiadau cyffrous hyn, gall fod yn anodd gwybod yn union pa Mac newydd sy'n iawn i chi. Heddiw, byddaf yn eich helpu i ateb y cwestiwn: “Pa Mac ddylwn i ei brynu?”M1: Y Pwer y Tu Hwnt i'r Genhedlaeth Newydd

O bosib y datblygiad mwyaf arwyddocaol sydd wedi'i gynnwys ym mhob un o'r Macs newydd yw'r sglodyn M1, y sglodyn prosesu cyfrifiadur cyntaf o'r llinell Apple Silicon newydd. Yn cynnwys y galluoedd graffig cyflymaf mewn SOC yn y byd, yn ogystal â CPU 8-craidd, mae'r sglodyn 5 nanomedr M1 yn un o'r endidau mwyaf pwerus mewn cyfrifiadura erioed.Mae Apple yn honni y gall yr M1 redeg ddwywaith y cyflymder perfformiad fel sglodyn PC ar frig y llinell, gan ddefnyddio chwarter y pŵer yn y broses yn unig. Mae'r sglodyn hwn wedi'i deilwra'n fân i gynyddu effeithlonrwydd MacOS Big Sur i'r eithaf, y diweddariad meddalwedd sy'n dod i Macs ddydd Iau. Os yw'r holl arloesi technolegol hwn yn eich cyffroi, byddwch yn hapus i wybod bod gan y MacBook Air, MacBook Pro, a Mac Mini i gyd M1!MacBook Cyllideb Orau: MacBook Air

Y cyfrifiadur cyntaf a gyhoeddodd Apple yn y Digwyddiad Lansio heddiw oedd y newydd Awyr MacBook . Gan ddechrau ar ddim ond $ 999, neu $ 899 i fyfyrwyr, mae'r 13 ″ MacBook Air yn cynnwys yr un casin Lletem ysgafn ag iteriadau blaenorol, ond mae'n gartref i fwy o bwer nag erioed o'r blaen.

Yn ôl pob sôn, mae'r MacBook Air yn rhedeg deirgwaith cyflymder gliniaduron Windows cystadleuol, ac mae'n dod gyda gwell storfa a mwy o fywyd batri ar gyfer syrffio a ffrydio fideo. Diolch i bwer yr M1 ac Arddangosfa Retina Lliw Eang P3, gall defnyddwyr olygu lluniau, fideos ac animeiddiadau gyda chyflymder digynsail.Un o’r dewisiadau mwyaf diddorol a wnaeth Apple gyda’r MacBook Air newydd yw eu bod wedi tynnu’r ffan yn llwyr, gan ostwng pwysau’r gliniadur ar yr un pryd a chaniatáu iddo weithredu bron yn hollol dawel.

Gyda Touch ID a chamera ISP gwell, mae'r MacBook Air yn wych ar gyfer defnyddwyr achlysurol a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd.

Mac Penbwrdd Gorau: Mac Mini

Nid MacBooks oedd yr unig gynhyrchion i gael rhywfaint o sylw yn ffrwd Digwyddiad Lansio heddiw. Yr ail ddyfais newydd a amlygodd Apple heddiw oedd y diweddariad Mac Mini . Ar gyfer defnyddwyr bwrdd gwaith ym mhobman, nid ydych chi eisiau cysgu ar yr un hon!

Mae'r Mac Mini yn gartref i'r un sglodyn M1 â'r MacBook Air, ac mae'n medi cymaint o fuddion o'i arloesedd prosesu. Mae'r genhedlaeth newydd o gyflymder CPU Mac Mini dair gwaith yn gyflymach na'r model blaenorol, ac mae'n prosesu graffeg chwe gwaith y cyflymder. Yn gronnol, mae'r Mac Mini yn rhedeg yn bum gwaith cyflymder bwrdd gwaith PC cystadleuol , ac mae ganddo ôl troed 10% y maint.

Os oes gennych ddiddordeb mewn Dysgu Peiriant, mae Peiriant Neural y cyfrifiadur hwn wedi gweld gwelliant esbonyddol hefyd, sy'n cael ei ategu'n dda gan y cyfarpar oeri tawel ac effeithlon. Mae Mac Mini yn dechrau ar ddim ond $ 699.

Wrth gwrs, nid yw bwrdd gwaith yn llawer o ddefnydd i'r person cyffredin heb y gallu i gysylltu â monitorau allanol ac ategolion eraill. Yn ffodus, mae'r Mac Mini yn cynnwys amrywiaeth eang o fewnbynnau yng nghefn ei gas, gan gynnwys dau borthladd USB-C sy'n gydnaws â tharanfollt a USB4. Mae'r nodwedd hon yn gwahodd cysylltedd â thunelli o arddangosfeydd cydraniad uchel, gan gynnwys monitor 6K Pro XDR Apple ei hun.

Mac Uchel Diwedd Gorau: 13 ″ MacBook Pro

Am flynyddoedd, mae cefnogwyr technoleg ar hyd a lled wedi dathlu'r MacBook Pro fel y gliniadur eithaf yn ei ystod prisiau. Mewn ymateb, mae Apple wedi cymryd camau ychwanegol i sicrhau bod y cyfrifiadur hwn yn cynnal ei enw da ac yn aros ar frig y gêm gyfrifiadurol gludadwy. Rhowch 2020 MacBook Pro 2020 13 gyda'r M1.

Mae gan y MacBook Pro CPU 2.8 gwaith yn gyflymach na'i ragflaenydd a Pheiriant Niwral sy'n gallu un ar ddeg gwaith ei alluoedd Dysgu Peiriant. Mae'r cyfrifiadur hwn yn gallu chwarae fideo 8K ar unwaith heb ollwng ffrâm, ac mae'n rhedeg ar driphlyg cyflymder y dewis amgen PC sy'n gwerthu orau.

Afal
Agwedd hynod arall ar y MacBook Pro newydd yw ei oes batri, a all wrthsefyll hyd at 17 awr o bori diwifr ac 20 awr o chwarae fideo. O ran caledwedd, mae gan y pro MacBook hwn ddau borthladd taranfollt, camera ISP gyda chyferbyniad dyfnach a datrysiad cliriach nag erioed o'r blaen, a meicroffonau a fyddai'n dal i fyny mewn stiwdio recordio sain broffesiynol.

Gan ddechrau ar $ 1399, gyda gostyngiad o $ 200 i fyfyrwyr, mae'r MacBook Pro 13 ″ yn pwyso 3 pwys ac mae ganddo system oeri weithredol ac effeithlon. Mae ei gasin, yn ogystal â chasin y MacBook Air a Mac Mini, yn cynnwys alwminiwm wedi'i ailgylchu 100%.

Pryd Alla i Brynu Fy Mac Newydd?

I unrhyw un sy'n awyddus i gael ei ddwylo ar eu cyfrifiadur newydd, does dim rhaid i chi aros yn hir. Gallwch chi preorder pob un o'r tri dyfais hyn heddiw , a bydd pob un ar gael i'r cyhoedd mor gynnar â'r wythnos nesaf!

Os hoffech chi roi cynnig ar MacOS Big Sur cyn buddsoddi mewn cyfrifiadur cwbl newydd, bydd y diweddariad meddalwedd newydd ar gael ddydd Iau, Tachwedd 12.

Dylunio Clasurol, Arloesi digyffelyb

Gobeithio y gwnaeth yr erthygl hon eich helpu i benderfynu pa Mac sydd orau i chi. Mae pob un o'r cyfrifiaduron hyn yn nodi dechrau cyfnod cwbl newydd ar gyfer cynhyrchion Mac, ac mae'r hyn y gallwch chi ei gyflawni gydag unrhyw un o'r dyfeisiau hyn yn hollol i chi!

Pa Mac newydd ydych chi fwyaf cyffrous amdano? Gadewch inni wybod yn y sylwadau isod!