Sut I Gael Pasbort Plentyn Gydag Un Rhiant yn AbsennolHow Get Child Passport With One Parent Absent

Sut i gael pasbort plentyn gydag un rhiant yn absennol .

Os ydych chi'n ystyried anfon eich plant ar wyliau y tu allan i'r Unol Daleithiau , rhaid i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am y dogfennau sy'n angenrheidiol i gael gafael ar eich pasbort Americanaidd plant . Mae'r ddogfen hon, ar wahân i fod yn hanfodol i deithio, hefyd yn fath adnabod dilys.

Os yw enw'r ddau Riant ar dystysgrif geni'r plentyn, bydd angen llofnod y ddau i brosesu'r pasbort. Bydd yn rhaid i chi brofi mai chi yw'r tad neu fod gennych ddalfa gyfreithiol o'r plentyn.

Mewn rhai sefyllfaoedd, nid yw hyn yn broblem. Yn dal i fod, mewn achosion eraill, mae'n rhywbeth gwahanol, er enghraifft, megis pan nad oes unrhyw beth yn hysbys am riant, a'ch bod am fynd â'ch plentyn ar wyliau y tu allan i'r wlad, wrth brosesu'r pasbort y peth cyntaf y gofynnir ichi yw'r llofnod y rhieni.

Os yw'ch sefyllfa'n debyg ac nad ydych chi'n gwybod ble mae tad neu fam y plentyn, yna ni fydd eich plentyn yn gallu cael eich pasbort.

I ddatrys hyn, mae yna opsiynau y gallwch chi gael gafael yn gyfreithiol ar y plentyn, ac felly ni fydd angen llofnod y ddau riant, ond dim ond pwy sydd â dalfa gyfreithiol.

Mae'r opsiynau hyn yn dibynnu ar y sefyllfa rydych chi'n byw ynddi. Er enghraifft, os yw un o'r rhieni wedi marw, yna mae angen cyflwyno tystysgrif marwolaeth y tad neu'r fam ymadawedig. Os cafodd y plentyn ei fabwysiadu a'ch bod yn ceisio cael pasbort i'r plentyn, mae'n broses ychydig yn wahanol oherwydd bod angen gwahanol ddogfennau i brofi'r berthynas.

Er mwyn cael dalfa gyfreithiol, mae angen cyflwyno'r achos o flaen barnwr fel ei fod yn llofnodi'r gorchymyn dalfa.

Mae'r weithdrefn hon yn broses y mae'n rhaid ei chyflawni gam wrth gam. Mae'n hanfodol eich bod yn ymgynghori â chyfreithiwr â'ch sefyllfa cyn i chi ei chyflwyno i'r Llys, fel eich bod yn cael gwybod yn llawn am eich buddion ac fel bod gennych syniad cliriach o'r opsiynau sydd ar gael ichi.

Nid yw hwn yn gyngor cyfreithiol penodol, mae'n wybodaeth gyffredinol.

https://travel.state.gov/content/travel/cy/passports/need-passport/under-16.html