A ddylech chi brynu'r AirPods Max? Y cyfan sydd angen i chi ei wybod.Deber Comprar Los Airpods Max

Gwnaeth Apple benawdau ddydd Mawrth trwy gyhoeddi pâr newydd o glustffonau: yr AirPods Max. Mae'r rhyngrwyd yn gyffrous am ddyluniad a phris uchel cynnyrch diweddaraf Apple. Yn yr erthygl hon, Byddwn yn eich helpu i benderfynu a ddylech chi brynu'r AirPods Max .

Nodweddion Max AirPods

Mae'r AirPods Max yn dod â sawl nodwedd anhygoel. Er enghraifft, gallwch chi neidio'n hawdd rhwng gwrando ar gerddoriaeth ar eich cyfrifiadur iPhone, iPad neu Mac diolch i'r switsh auto . Gyda Rhannu Sain , gallwch gysylltu parau lluosog o AirPods neu AirPods Max ag un ddyfais.

Mae AirPods Max hefyd yn personoli'r profiad gwrando gyda EQ Addasol. Mae EQ addasol yn addasu lefelau amledd amrediad isel a chanolig y clustffonau yn benodol ar sail y signal sain a anfonir at y gwrandäwr. Ynghyd â'i system canslo sŵn pedwar meicroffon, mae AirPods Max yn darparu profiad gwrando pur.Mae AirPods Max yn rhyngweithio â'ch amgylchedd mewn ffyrdd eraill hefyd. Modd amgylchynol yn gadael i chi glywed eich amgylchoedd yn glir, hyd yn oed wrth ffrydio sain. Gyda cyflymromedr a gyrosgop adeiledig, AirPods Max Sain Gofodol addasu ble a sut mae sain yn cael ei drosglwyddo yn seiliedig ar eich symudiad wrth ei ddefnyddio. Gwelsom fod y nodwedd hon yn gwella gwylio fideo yn arbennig.

Yn olaf, mae AirPods Max yn gweithio'n ddi-dor gyda Siri. Mae'r nodweddion hyn yn cynnwys galw, negeseuon, chwarae cerddoriaeth a rheoli ap llywio yn hollol ddi-law!

Rheolaethau cyffwrdd

Mae gan AirPods Max ddau fotwm: botwm canslo sŵn a choron ddigidol. Mae'r Goron Ddigidol yn caniatáu ichi addasu'r gyfrol, chwarae ac oedi caneuon, sgipio rhwng traciau, ac actifadu Siri.beth mae cardinal coch yn ei olygu yn ysbrydol

botymau airpods max

Sut mae'ch achos / achos?

Mae gan AirPods Max gragen diddorol , ond nid ydym yn siŵr faint o amddiffyniad y bydd yn ei ddarparu. Mae'r band pen, rydych chi'n ei ddefnyddio i wisgo'r clustffonau hyn tra maen nhw yn yr achos, yn gwbl agored. Yn ogystal, mae gwaelod yr achos hefyd yn gadael y ffonau clust a'r porthladd Mellt yn rhannol agored.

Gan nad yw'r clustffonau'n cwympo nac yn plygu, byddant hefyd yn cymryd llawer o le wrth deithio. Mae'n ymddangos y byddai'n hawdd niweidio rhannau agored y clustffonau hyn os cânt eu rhoi mewn sach gefn neu gês.

sut i gael amser wyneb i weithio

Achos Arian Smart

Er nad ydym yn gefnogwyr mawr o'r dyluniad arddull bra, mae'n cynnig ymarferoldeb da. Mae eich AirPods Max yn mynd i mewn i gyflwr pŵer isel iawn pan gânt eu rhoi yn yr Achos Clyfar, gan eu helpu i gadw bywyd batri cyfredol.

Hyd yn oed os nad ydych chi'n defnyddio'ch AirPods Max, gall eu gadael yn unrhyw le gostio llawer o fywyd batri i chi os nad ydych chi'n ofalus. Yr unig ffordd i osgoi draenio'r batri yw rhoi eich AirPods Max yn ei achos.

Pan fyddant wedi'u sicrhau yn eu hachos nhw, mae'r AirPods Max yn mynd i mewn i fodd pŵer isel sy'n cynyddu bywyd batri yn sylweddol. Er gwaethaf ei ddyluniad simsan a diffygiol, ni fydd defnyddwyr eisiau mynd â'u AirPods Max i unrhyw le heb ei achos. Yn enwedig gan nad yw'r clustffonau hyn hyd yn oed yn dod gyda gwefrydd wedi'i gynnwys!

Gwrando gydag AirPods Max

Er gwaethaf eu pris uchel a'u tai anymarferol, mae AirPods Max yn cynnig profiad gwrando dymunol. Mae ansawdd ei sain wedi'i optimeiddio ar gyfer amrywiaeth eang o wrandawyr a chyfryngau.

Mae'r clustffonau hyn wedi'u hadeiladu'n dda. Mae'ch band pen yn teimlo'n gadarn ac yn gyffyrddus, ond nid yw ei bwysau yn llethol. Mae'r earbuds symudadwy yn teimlo'n eithaf da yn y glust hefyd, a gallwch brynu rhai newydd os ydyn nhw'n gwisgo allan. Mae dyluniad y clustffon rhwyll yn gweithredu fel hybrid dibynadwy rhwng ansawdd sain uwch clustffonau agored a phrofiad mwy cytbwys clustffonau caeedig.

Mae dyluniad canslo sŵn AirPods Max yn gymhleth, ond nid yw hynny'n golygu ei fod yn eithriadol. Mewn gwirionedd, credwn y gallwch ddod o hyd i ganslo sŵn uwch mewn clustffonau sy'n costio cannoedd o ddoleri yn llai.

dileu lluniau o'r iphone yn barhaol

Ni fyddem yn argymell AirPods Max i unrhyw weithiwr proffesiynol clywedol, ond rydym yn gweld y budd y gallent ei gynnig i wrandawyr achlysurol.

Pam Ydyn ni'n Dal i Ddefnyddio Cysylltwyr Mellt?

Nodwedd siomedig arall o'r AirPods Max yw ei gysylltydd Mellt. Mae llawer yn rhagweld y bydd Mellt yn cael ei ddisodli gan USB-C yn y dyfodol agos. Felly pam mae Apple yn parhau i adeiladu cynhyrchion pen uchel newydd gyda chysylltwyr Mellt os bydd y dechnoleg yn darfod yn fuan?

Mae cynnwys porthladd Mellt hefyd yn gwneud y clustffonau hyn yn fregus yn ddiangen. Os yw hyd yn oed un diferyn o ddŵr yn mynd i mewn i'r porthladd hwn, gallai ddinistrio AirPods Max yn llwyr.

Felly a ddylech chi brynu'r AirPods Max?

Rydyn ni'n cael amser caled yn cyfiawnhau'r tag pris $ 550 ar gyfer y clustffonau hyn. Am rywbeth mor ddrud, hoffem iddynt gael llai o ddiffygion ysgubol. Fe ddylech chi hefyd talu $ 35 ychwanegol am y cebl sain sy'n eich galluogi i gysylltu eich AirPods Max â jack clustffon.

Ydych chi'n mynd i brynu'r AirPods Max? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau.