CYFARFOD BEIBL YR ENW MELANIEBiblical Meaning Name Melanie

Ystyr Beiblaidd yr enw Melanie, beth mae Melanie yn ei olygu ?.

Ystyr enw Melanie. Mae Melanie yn deillio o Melania. Mae Melania yn a Enw merch o Wlad Groeg yn deillio o'r gair celwyddau neu melaina . Mae hyn yn golygu ‘ du ‘. Defnyddiwyd yr enw yn Mytholeg Gwlad Groeg .

Ymddangosodd Melania gyntaf yn ein gwlad yn y 19eg ganrif.

Daw'r wybodaeth hon o Lyfr Enw Cyntaf Mawr 2018 gyda'r holl wybodaeth am filoedd o enwau.

Niferoedd ac amrywiadau Melanie

Mae'r graff isod yn dangos y nifer o weithiau y rhoddwyd Melanie fel enw babi bob blwyddyn.

Sawl gwaith mae'r enw Melanie wedi'i roi bob blwyddyn Institute Sefydliad Meertens

Mae Melanie yn deillio o Melania. Mae melania yn brin. Nid oes eto 500 o ferched gyda'r enw hwn. Mae'n well ganddyn nhw ddefnyddio'r amrywiad Melanie. Mae'r ffurflen hon yn digwydd 12,000 o weithiau, fel arfer fel yr enw cyntaf.

Daeth Melanie i ddefnydd tua 1970 ac fe'i defnyddiwyd yn helaeth am nifer o flynyddoedd. Tua 1990, cynyddodd y defnydd o'r enw hwn hyd yn oed yn fwy. Tua 2000, gostyngodd nifer y plant a gafodd yr enw hwn bob blwyddyn yn sydyn.

Yr amrywiad SaesnegMelanyyn llawer llai cyffredin, yn union fel Melania: mae llai na 600 o ferched yn dwyn yr enw hwn.